Stretnutia mladých v menších rozmeroch, v jednotlivých diecézach sa konajú každý rok pred Veľkou nocou, zväčša na Kvetnú nedeľu. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 na podnet dnes už svätého Jána Pavla II. V jeho tradícii pokračoval aj emeritný pápež Benedikt XVI. a súčasný Petrov nástupca – pápež František.

Z tejto myšlienky vznikli Národné stretnutia mládeže (NSM), ktoré prebiehajú v duchu SDM. NSM sú predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Konajú sa pravidelne od roku 2013. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015. Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom).

KEDY A KDE

Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018 v Prešove.
Motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30
)

TÉMA 

Národné stretnutie mládeže priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Tie majú vždy svoju tému, ktorú určí pápež. Súčasný Petrov nástupca určil témy najbližších troch ročníkov SDM.  Poukazujú na Pannu Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lásky a nádeje spájajúcu minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Tridsiatydruhý svetový deň mládeže (2017) mal tému Máriinych slov z Magnifikatu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované Panne „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). Táto téma bude ústrednou témou P18 v Prešove. Napokon pre 34. svetový deň mládeže, ktorého hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Máriina odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ ( Lk 1,38).

VIAC

Viac informácii nájdeš na : www.narodnestretnutiemladeze.sk