Košice 21. marca (TK KBS) Pri slávnostnej svätej omši v Košiciach poďakoval za desiate výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Ďakovnú omšu s ním koncelebrovali košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Pápež Ján Pavol II. Mons. Stolárika vymenoval za pomocného biskupa košickej arcidiecézy 26. februára 2004.

Na deň svojho menovania biskup Stolárik zaspomínal s úsmevom: “Na tento deň si veľmi živo spomínam. Samotné menovanie prebiehalo tu v tomto seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Je to naozaj nádherná spomienka. Prvotné napätie bolo o čosi skôr, keď si ma pozvali do Bratislavy na nunciatúru. Vtedy som sa riadne zapotil, ale s pokorou a poslušnosťou som prijal túto službu. Ak by som mal dnes hodnotiť biskupský úrad, musím povedať, že neraz to stojí veľa síl. Ale všetko má popri tejto náročnosti svoju krásu. Viete, všetky tie starosti nakoniec aj tak presvieti krása Božieho svetla. Keďže moje menovanie bolo deň pred mojimi narodeninami, mám dôvod oslavovať celý mesiac,“ zažartoval košický pomocný biskup.

Košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober pri tejto príležitosti povedal: “Svojmu súpútnikovi Stanislavovi v biskupskej službe – a teraz aj môjmu pomocníkovi – želám veľa Božích milostí, dary Ducha Svätého, veľa síl, aby mu nikdy nechýbal úsmev na tvári a aj naďalej bol usmievavým biskupom. Taktiež, aby tá jeho skromnosť, ktorú naozaj má, ho nikdy neopustila. Chcem ho povzbudiť do ďalších dní jeho biskupskej služby, aby neustále na tejto ceste bol verný Bohu, Ježišovi Kristovi a ako muž Cirkvi zároveň, aby v tejto službe bol aj naďalej prezieravým, precíznym a múdrym. A tiež, aby vytrval a vyplnil Božiu vôľu tak, ako to dostal od Boha za úlohu pred desiatimi rokmi.“

Počas slávnostnej svätej omše jubilant ďakoval za všetkých ľudí, ktorých stretol vo svojom živote, za 35 kňazských povolaní, ktoré vysvätil, ale hlavne svojim rodičom za dar života a súrodencom za lásku a porozumenie, ktorou ho neustále zahŕňajú. Taktiež si spomenul na kňazov, ktorí ho sprevádzali počas celého života. V závere svätej omše poprosil veriacich o modlitby a všetkým zúčastneným udelil slávnostné požehnanie. V týchto dňoch si 24. výročie biskupskej vysviacky pripomenul aj emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

TK KBS informovala Janka Pavelová