Emeritný biskup

* 2. 3.1934      Ohradzany
o. 25. 6.1961      Bratislava, Ambróz Lazík
m. 14. 2.1990      Ján Pavol II.
k. 17. 3.1990      Košice, 10.00, štadión Všešportového areálu, Jozef kardinál Tomko
m. 31. 3.1995      arcibiskup-metropolita košický, Ján Pavol II.
2. 7.1995      dostal pálium od Jána Pavla II., Košice

1961 kaplán Zborov, 1963 vojenská služba, 1964 archivár biskupského úradu Košice, 1976 mimo pastorácie (vodič električky a skladník), 1983 farár Červenica, 18.2.1990 apoštolský administrátor, 1990 košický biskup, 4.4.1994 podpredseda Konferencie biskupov Slovenska, 1995 prvý košický arcibiskup.

Spolupracoval na otvorení a udržiavaní Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule, pokračoval v opravovaní košickej katedrály, 8.9.1990 uviedol pavlínov do Vranova nad Topľou, dal vybudovať diecézny kňazský domov vo Veľkom Šariši, dal opraviť biskupský úrad, 4.10.1994 znovu otvoril Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, pričom sa začala jeho generálna oprava, zriadil karmelitánsky kláštor v Košiciach-KVP (posvätený 24.6.1995), nové farnosti, postavilo sa 80 nových kostolov (za 5 rokov!), Košice boli ako metropola novej cirkevnej provincie 31.3.1995 o 12.00 hod. povýšené na sídlo arcibiskupa, 2.7.1995 svätý otec Ján Pavol II. v Košiciach-Barci kanonizoval troch košických mučeníkov, 24.8.1995 ustanovený metropolitný súd.

Nositeľ Zlatej Jánskeho plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi (75 krát).

Biskupský erb

Biskupský erb (1990-1995, nezobrazený): V pravej časti štítu zlaté zvislé brvno rozdeľujúce štít na pravú 1/3 a ľavé 2/3, prekrížené s vodorovným zlatým brvnom v hornej časti štítu, deliacim štít na hornú 1/3 a dolné 2/3.Prvé pole je červené, v druhom modrom poli tri anjouovské ľalie, v treťom červenom poli strieborný dvojkríž vyrastajúci z prostredného vŕšku modrého dvojvršia, štvrté pole je modré. Nad štítom je kríž s rukoväťou, vpravo mitra, vľavo berla s točením von. Všetko prevýšené biskupským klobúkom. Heslo: Praedicare, regere, sanctificare = Ohlasovať, spravovať, posväcovať.

Arcibiskupský erb (1995-2010): V pravej časti štítu zlaté zvislé brvno rozdeľujúce štít na pravú 1/3 a ľavé 2/3, prekrížené s vodorovným zlatým brvnom v hornej časti štítu, deliacim štít na hornú 1/3 a dolné 2/3. Prvé pole je červené, v druhom modrom poli tri anjouovské ľalie, v treťom červenom poli strieborný dvojkríž vyrastajúci z prostredného vŕšku modrého dvojvršia, štvrté pole je modré. Nad štítom patriarchálny dvojkríž s rukoväťou. Všetko prevýšené arcibiskupským klobúkom. Heslo: Praedicare, regere, sanctificare = Ohlasovať, spravovať, posväcovať.

Homílie Mons. Alojz Tkáč