Košická arcidiecézna púť  LURDY
s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom
z príležitosti jeho 25. výročia biskupskej vysviacky

 Posolstvá Panny Márie nás motivujú k posilneniu našej viery, láske k Bohu a k svojim blížnym. V Lurdoch sa 11.2.1858 zjavila v jaskyni Massbielle “Krásna Pani“ školáčke Bernadette Soubirousovej. Od tých čias putuje ročne tisíce veriacich za Lurdskou Pannou Máriou, ktorí sem prichádzajú s vďakou, prosbami, s pokorou v srdci i s nádejou na uzdravenie tela a pozdvihnutie ducha.

 Termín: 8. – 10. máj 2018
Cena: 550,- EUR (vrátane letiskových poplatkov)

V cene je zahrnuté:  letecká doprava Košice – Lurdy – Košice , transfer autobusom z letiska do hotela a späť, 2 x hotelové*** ubytovanie s raňajkami v bezprostrednej blízkosti Sanktuária, 2 x  večera, 1 x obed,  sprievodca, duchovný doprovod, letiskové poplatky, komplexné cestovné poistenie.

Príplatok za jednolôžkovú izbu je 70,- €.  Pobytová taxa 2,60 €, sa platí priamo na mieste.

Kontakt a prihlasovanie:

AWERTRAVEL CK
905 01  Senica
Hviezdoslavova 1469/61
Tel. 00421 34 651 3896
Fax: 00421 34 651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk

 

Program púte:

  1. deň: v skorých ranných hodinách odlet z Košíc, prílet do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie podľa možnosti. Spoločný náboženský program, o 13.00 hod. slovenská svätá omša v Bazilike Nepoškvrneného počatia a následne o 14.00 hod. premietanie filmu o živote sv. Bernadetty, ktorá sa narodila v Lurdoch v roku 1844. O 15.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca v Kaplnke zjavení a následne prehliadka areálu. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

 

  1. deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Medzinárodná sv. omša v podzemnej Bazilike Pia X. o 09.30 hod. O 12.00 hod. slovenská krížová cesta. Popoludní individuálna možnosť bazénov s lurdskou vodou, osobné modlitby. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

 

  1. deň: slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, raňajky. Check out /Uvoľnenie izieb/, o 9.00 hod. pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Obed o 13.00 hod., voľný program, možnosť návštevy hradu vypínajúceho sa nad Lurdami. Pristavenie autobusu k hotelu, odchod na letisko a následne odlet na Slovensko do Košíc.