Košice 9. mája (TK KBS) – V utorok 8. mája sa Kostol sv. Garazda a spoločníkov v Košiciach stal miestom stretnutia vychovávateľov, katechétov, animátorov a pedagógov zo štátnych, súkromných i cirkevných škôl z celého Slovenska. Ústrednou myšlienkou púte bolo posolstvo Benedikta XVI. Urbi et Orbi (z 8. apríla 2012) „Kristus je nádejou a útechou pre skúšané kresťanské spoločenstvá“.

V úvode stretnutia učitelia s riaditeľkou Máriou Čačkovou zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach informovali o bohatej mimoškolskej činnosti, ktorú vykonávajú s vyše 600 žiakmi v klíme vzájomného porozumenia, nadšenia, ale aj veľkej obetavosti. Svojím vystúpením ponúkli možnosti rozvíjania práce s deťmi prítomným stovkám pútnikov. Prednáškou „Učiteľ, rozdúchajme to!“ Martin Harčár vysvetlil, ako riešiť syndróm vyhorenia z biblického pohľadu.

Slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorú s ďalšími kňazmi slávil košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. V homílii vyzdvihol dôležitosť nielen vzdelávania, ale aj výchovy a osobného života učiteľa, povzbudil prítomných i Združenie kresťanských pedagógov Slovenska vytrvať v službe pre deti a mládež, putovať s mladými a správne ich formovať podľa vzoru Učiteľa Ježiša Krista.

Svoje problémy, prosby o dary Ducha Svätého a potrebné milosti si pútnici vyprosovali počas adorácie pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou. Deviata púť učiteľov, ktorú zorganizovalo Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, ukončil arcibiskup Bober Eucharistickým požehnaním.

Medzi pútnikov zavítaj aj poslanec Národnej rady SR Ján Hudacký.

TK KBS informovala Anna Behulová