Bratislava 14. decembra (TK KBS) – Po celom Slovensku budú od 24. decembra 2012 do 6. januára 2013 koledníci Dobrej noviny opäť navštevovať domácnosti a spolu s koledovaním zbierať peniaze na pomoc ľuďom v Keni, Južnom Sudáne a Ugande. Kolednícka zbierka Dobrá novina sa tento rok uskutoční po osemnásty raz. Počas svojej 17-ročnej histórie sa postupne stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku. Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov sa uskutočnia už počas najbližšieho víkendu na viacerých miestach.

Na zbierku Dobrá novina sa vlani vyzbieralo 910 750,77 eur, z ktorých bolo podporených 28 projektov v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a Rwande. Peniaze od slovenských darcov pomohli napríklad deťom ulice, postihnutým deťom a ženám v Keni, ale tiež ľuďom, ktorí trpia nedostatkom vody v polopúštnom regióne Turkana. V južnom Sudáne podporila Dobrá novina prevádzku a rekonštrukciu nemocníc, v Etiópii vzdelávanie detí a žien, v Ugande podporuje siroty, ktorých rodičia zomreli na aids, v Rwande rozšírenie zdravotného strediska v chudobnej oblasti Kibeho.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1300 mestách a obciach na celom Slovensku. Aj tento rok predpokladáme zapojenie sa okolo 26-tisíc detí a dospelých, ktorí navštívia počas koledovania približne 70.000 rodín.

V tohtoročnom 18. ročníku sa Dobrá novina zameriava zvlášť na pomoc deťom s postihnutím. Okrem ďalších projektov podporí Dobrá novina v Keni i Centrum Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v Lokichare, deti s postihnutím v Centre Songa Mbele na Masomo v hlavnom meste Nairobi a Školu sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chesare.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu 4000713500/3100 Volksbank Slovensko, v decembri a januári aj zaslaním darcovskej SMS na číslo 877 s textom DMS DOBRANOVINA. Cena darcovskej SMS je jedno euro. Verejná zbierka Dobrá novina je povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVVS3-2012/019624.

TK KBS informoval Marián Čaučík