Pri príležitosti blížiaceho sa 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov sme pre Vás pripravili (a pripravujeme) katechézy na detské stretnutia. Raz mesačne (od decembra 2018 do júna 2019) Vám e-mailom odošleme katechézu. Cieľom katechéz je priblížiť deťom život a poslanie sv. Košických mučeníkov.

 Katechézy sú určené v prvom rade na farské detské stretnutia. Avšak po adekvátnej úprave ich môžete použiť aj v rámci detských sv. omší.

Katechézy nájdete tu.