Vysoká nad Uhom, 29. apríla – Dom Anky Kolesárovej zorganizoval uplynulý víkend 11. púť zrelosti v Základnej škole v Pavlovciach nad Uhom, ktorá sa niesla v duchu témy: „Láska sa začína dôverou.“ Svedectvo obety božej služobnice Anky Kolesárovej pritiahlo na duchovnú obnovu 275 mladých z celého Slovenska, ktorým slúžilo sviatosťou zmierenia 10 kňazov a duchovnými rozhovormi v „službe ucha“ rehoľníci a rehoľné sestry.

Púte zrelosti sú dva krát v roku v apríli a novembri a trvajú od piatka večera do nedele obeda. Prebiehajú v rodinnej atmosfére, kde sa veľa komunikuje, ale i počúva a čerpá. Je miestom, kde sa spoznávajú noví ľudia a prehlbujú „staré“ priateľstvá, nadväzujú nové vzťahy a spoločne sa modlí za osobné povolania a naplnený život.

Tému uplynulej Púte otvoril  o. Pavol Hudák v piatkovej homílii. Hlavný hosť MUDr. Štefan Nebesňák v prednáške svedčil o ťažkých skúškach dôvery v Boha. Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik vo svätej omši priblížil obraz Dobrého pastiera, ktorým je Pán Ježiš na kríži. Vždy dôverujme Bohu lebo iba tak dokážeme za seba prevziať zodpovednosť. Sobotný večer po svedectvách patril osobnému dotyku s Ježišom v adorácii.

V nedeľu sa účastníci rozišli do celého Slovenska s rozhodnutím „Zatiahnuť na hlbinu“ – nežiť vieru len emocionálne, ale byť pevne zakorenení do Božej lásky a vydávať o nej svedectvo životom. Najbližšia Púť radosti bude 1.-3. júna 2012.

Marek Uličný