Vedecká konferencia pri príležitosti 400 – rokov od smrti Sv. Košických mučeníkov  má názov Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze. Konferencia sa uskutoční 15. januára 2019 o 09:30 h v aule Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná 89. Konferencii bude predchádzať slávnostná sv. omša v kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátov) o 08:00 h.  Sprievodnou udalosťou  konferencie bude pomenovanie auly Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku menom sv. Košických mučeníkov. Sv. Konferencii bude predchádzať slávnostná sv. omša v kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátov) o 08:00 h.