Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice Vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok – 30.03.2018 o 13.00h so začiatkom pri Evanjelickom chráme a.v., Mlynská 23, Košice. Téma: SEDEM SLOV Z KRÍŽA. Viac podrobností na plagáte.

Pašiový 2018 – plagát