Ekumenické spoločenstvo cirkví Vás pozýva v piatok14. apríla o 13.00 na Pašiový sprievod so začiatkom pri kostole ECAV Mlynská23.