TK KBS: Tradičná Ekumenická januárová bohoslužba slova sa bude konať dňa 18. januára 2011 o 18.00 v Historickej radnici mesta Košice na Hlavnej 59. Tohtoročná téma je: „Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám“ (Sk 2, 42–47).

Hlavným kazateľom bude evanjelický biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Mgr. Slavomír Sabol. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Podujatie sa koná v rámci Týždňa modlitieb za zjednotenie kresťanov.

História modlitieb za zjednotenie kresťanov má počiatky už v roku 1740, kedy vzniklo turíčne hnutie, ktoré v posolstve zameranom na obnovu viery vyzvalo modliť sa za všetky cirkvi a so všetkými cirkvami.
V roku 1840 reverend Ignatius Spencer prišiel s návrhom založiť Úniu modlitieb za jednotu.
V roku 1894 pápež Lev XIII. podporil Oktávu modlitieb za jednotu v rámci Svätodušných sviatkov.
V roku 1958 Kresťanská jednota a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví začali spoločnú prípravu materiálov na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
V roku 1964 v Jeruzaleme sa pápež Pavol VI. a patriarcha Athenagoras I. spolu modlili Ježišovu modlitbu „aby všetci jedno boli“ (Jn 17).
V roku 1968 sa prvýkrát oficiálne používa materiál na Týždeň modlitieb pripravený spoločne Komisiou pre vieru a poriadok a Sekretariátom pre napomáhanie kresťanskej jednoty (dnes známym ako Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov). Tento rok pripravila materiál Jeruzalemská cirkev.

TK KBS informoval Dominik Macák, tajomník ES KE