Adopcia – osvojenie
Krst – dodatočný zápis
Krst – dôkazné svedectvo
Krst – svedectvo o krste
Žiadosť o opravu / zmenu v knihe pokrstených
Krst dospelého
Manželstvo – povolenie a dišpenz
Manželstvo – svedectvo o uzatvorení
Manželstvo – nezachovanie formy
Manželstvo – oznámenie o sobáši
Manželstvo – prirodzené povinnosti
Manželstvo – pavlovské privilégium
Manželstvo – sanatio in radice
Mimoriadny rozdávateľ – žiadosť
Prijatie plného spoločenstva Katolíckej cirkvi
Vyhlásenie o slobodnom stave
Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti 2016
Štatistický výkaz farnosti a rok 2016Sv. omše na úmysel ordinára za rok 2016Biskupská služba vo farnosti na rok 2017
Dovolenka
Žiadosť o povolenie koncertu duchovnej hudby