Banská Bystrica, 17. februára (TK KBS) – Komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katechizáciu a školstvo v spolupráci s nemeckou nadáciou Renovabis aj tento rok vyzýva na predkladanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku (obdobie 2011 – 2013). Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov v rámci prvého kola roku 2012 je 19. marca. Pre potenciálnych žiadateľov sú k dispozícii informačné semináre, ktoré sa budú konať v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Viac informácii o programe a spôsobe prihlásenia nájdete na oficiálnej stránke programu www.skolyrenovabis.sk. Bližšie informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom e-mailu granty.bb@rcc.sk.

TK KBS informoval Ján Gyulai