Dvadsiaty druhý Deň zasväteného života pripomenuli rehoľníci a rehoľníčky Košickej arcidiecézy spolu so svojimi biskupmi.

Košický arcibiskup Bernard Bober, pomocný biskup Marek Forgáč a asi 200 rehoľníkov, rehoľníčok či členovia sekulárnych inštitútov sa spoločne stretli v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde začali Deň zasväteného života svätou omšou.

V homílii sa pomocný biskup Marek Forgáč zameral na sviatok Hromníc. Tento sviatok poznáme v tradícii ako mariánsky sviatok Očisťovania Panny Márie, vo východnej liturgii sa tento sviatok nazýva sviatkom Stretnutia nášho Pána, ale ako najdôležitejší vyzdvihol rozmer obety. Hromnice – Sviatok obetovania Pána. „Každý z nás má mnoho darov. Sme zasvätení. Teda darujem Bohu a nie hocičo, ale darujme všetko.

Každé zasvätenie je totálne zasvätenie, to znamená celkom všetko odovzdávať Bohu. Dokonca v tom momente, kedy sa človek vo svojej krehkosti odovzdáva Bohu, platí, že dávam všetko, čo mám, aj to, o čom neviem, že to mám a v budúcnosti to môžem objaviť. Teda vo chvíli zasvätenia sa nemusíme poznať celkom a ani sa nepoznáme. Počas života človek objavuje nové a nové dary a prekážky svojho života, ale v tej chvíli je už všetko odovzdané Bohu. Všetko, aj to, o čom neviem, že to mám. Ak niekto zasvätený alebo zasvätená objaví neskôr, že má schopnosti vzdelávať sa, intelektuálne rásť, to nie je dôvod, aby som zanechal zasvätený život. Práve naopak, to už bolo darované Bohu. Ak objavím nové vzťahy, ak objavím nové dary, ak objavím novú atraktívnosť svojho života, to všetko je Bohu darované. Pretože zasvätenie je totálne darovanie, aj s tým, o čom neviem, že to mám, ale v budúcnosti to môžem objaviť.“

Stretnutie pokračovalo v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas, kde najprv vystúpil otec biskup Marek Forgáč s prednáškou o prekážkach k radostnému prežívaniu vernosti v zasvätenom živote. Prítomným sa prihovoril so svojím svedectvom aj don Jozef Luscoň SDB, ktorý poukázal, že bl. Títus Zeman nebol len mučeníkom, ale všedným rehoľníkom, ktorý žil naplno svoje zasvätenie v každodennom živote. V závere sa prítomným prihovorila aj sestra Hermana Matláková SMVS, ktorá hovorila o mediálnej príprave k blahorečeniu Anny Kolesárovej. Nakoniec si všetci prítomní pozreli krátky dokumentárny film z aktivít spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.