Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach vás pozývajú na Deň otvorených dverí dňa 29. apríla 2012.

Program:
8:45 – modlitba sv. ruženca
9:30 – slávnostná svätá omša
11:00 – organizované prehliadky seminára
12:15 – obed, prezentácia o živote v seminári
14:30 – kultúrno-spoločenský program
16:00 – koncert
17:30 – slávnostné vešpery

Hostia programu:skupina MY WAY a spevácky zbor JUBILUS

Viac o kňazskom seminári sa dozviete na: www.kske.sk