Kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatostí v dekréte zo dňa 2.04.2011 okrem iného stanovila:

 

„Nariaďuje sa, že v roku nasledujúcom po blahorečení Jána Pavla II., teda až do mája 2012 je možné sláviť na významných miestach a vo významných dňoch 1 sv. omšu na poďakovanie Bohu. Zodpovednosť za stanovenie tohto dňa alebo dní, ako aj miesta či miest zhromaždenia božieho ľudu, prináleží diecéznemu biskupovi v rámci svojej diecézy. Po zvážení miestnych potrieb a pastoračných zvyklostí sa povoľuje slávenie 1 sv. omše ku cti nového blahoslaveného“.

 

V obežníku ACAC 3/2011 bolo uverejnené:

 

„J.E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita, v súlade s dekrétom Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti ohľadom stanovenia dní a miest k ďakovnej bohoslužbe za blahorečenie Jana Pavla II. stanovil, že túto bohoslužbu je možné sláviť v každej farnosti 22. októbra 2011 alebo v nedeľu pred či po tomto dátume, pokiaľ sa v daný deň v danom kostole neslávi výročie posvätenia kostola. V iné dni zatiaľ nie je možné sláviť bohoslužby k úcte nového blahoslaveného, dokiaľ Apoštolský Stolec nedá schválenie na zavedenie nezáväznej pamiatky do miestneho kalendára“.

 

Texty sa berú zo Spoločných omší duchovných pastierov: Omša o pápežoch; možno spievať Glóriu, kolekta vlastná, biblické čítania sa berú zo spoločných omší za pastierov: Za pápeža.

 

Ak omša pripadne na nedeľu v Cezročnom období, ako 1. čítanie, responzóriový žalm a Evanjelium sa môže zvoliť vhodný text zo spoločných omší na sviatky duchovných pastierov.

Toto je oficiálny schválený slovenský text kolekty zverejnený v časopise Liturgia č. 3/2011 na strane 213. Toto číslo Liturgie sa už dá zakúpiť v Spolku svätého Vojtecha.


Modlitba dňa

 

Bože, bohatý na milosrdenstvo,

ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.

viesť tvoju Cirkev;

daj, aby sme posilnení jeho náukou

s dôverou otvorili svoje srdcia

spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka.

On je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.