Liturgická komisia KBS aj v tomto roku organizuje Celoslovenský liturgický deň. Toto podujatie je určené kňazom i laikom. Jeho cieľom je hlavne podporiť liturgickú formáciu a napomôcť správnejšiemu chápaniu posvätnej liturgie, ktorú každodenne slávime.

 

Viac po kliknutí na:

 

CLD2011

 

ilustračné foto: www.T2.sk