1. apríla dopoludnia zverejnil košický arcibiskup Bernard Bober na Arcibiskupskom úrade   v  Košiciach pred novinármi  dátum blahorečenia Anny Kolesárovej. Na priestranstve štadióna Lokomotívy na  Čermelskej ceste v Košicicach  sa blahorečenie uskutoční   1. septembra 2018. Sv. Otec František na obrad blahorečenia  delegoval  kardinála  Amata ,  prefekta  Kongregácie  pre kauzy svätých . Arcibiskup  Bober  pripomenul, že žijeme  v radostnom ovzduší , kedy sa začínajú aj prípravy na samotnú slávnosť .  Informácie sú aj na www.annakolesarova.sk  .  Očakáva sa vyše dvadsať tisíc ľudí, program začne v piatok večer v katedrále , pokračuje v sobotu dopoludnia a popoludní . Na záver 30. septembra bude prenesenie relikvií  do Vysokej nad Uhom.

 

Vicepostulátor  procesu  Juraj Jurica informoval , že  26. 2. 2004 bolo kauze udelené nihil obstat od Konferencie biskupov Slovenska a následne 3. 7. 2004 bolo udelené nihil obstat od Kongregácie pre Kauzy Svätých, podpísané J. Emm. Card. Martinsom, prefektom. Po prezentácii Supplex Libellus Postulátorom kauzy Ambrosim diecéznemu biskupovi sa oficiálne začal vo februári 2009 priebeh procesu. Proces sledoval Inštrukcie Kongregácie Sanctorum Mater, vydané v roku 2007.

Bol zostavený 15-členný diecézny tribunál kauzy. Priebeh diecéznej fázy procesu bol vedený vicepostulátorom Jurajom Juricom. Súčasťou tribunálu bola aj historická a teologická komisia. Nasledovala dôkazová fáza vypočutím svedkov de visu a de auditu.

Vo Vatikánskej fáze procesu nasledovalo po Dekréte o otvorení a Dekréte o právnej platnosti viazanie do tzv. Verejnej kópie a vypracovanie dvoch Sumárov. V samostatnej fáze – Informatio sa dokazovalo mučeníctvo Anny Kolesárovej a následne boli dokumenty zviazané do jedného zväzku tzv. POSITIO. Tento zväzok následne študovali historická a teologická komisia a napokon kardináli. Po ich súhlasných vótach bol 7. marca r. 2018 vydaný dekrét, v ktorom pápež František súhlasil s tým, aby bol Anne Kolesárovej udelený titul blahoslavená.