K O Š I C K Á   A R C I D I E C É Z N A   P Ú Ť
s pánom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

Rím – San Giovanni Rotondo – Szombathely – Loreto

 7-dňový autobusový pútnický zájazd
04.05.-10.05.2019

v cene: 395,-€

 V cene je zahrnuté:  doprava lux bus, 5 x ubytovanie s polpenziou, duchovný doprovod, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:  mestská  taxa  – platí sa na mieste,  cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €,  fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /16,-€, s potvrdením biskupského úradu 8,- €/,  vstupy

Možný príplatok:

 – poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56  €

– aj poistenie storna zájazdu, poistné  krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena  14,– €

– sedadlo v prednej časti autobusu 15,– €

 Program zájazdu:

 1.deň:  odchod z Košíc cca o 9.00 hod. do Szombathely /historické Savaria/, kde sa narodil okolo roku 316  sv. Martin, patrón mesta.  Historickú cestu sv. Martina v meste lemujú umelecké diela Tamása Somogyiho, pripomínajúce jednotlivé epizódy z jeho života.  Prechádza od Kalvárie cez most ponad rieku Perint ku Katedrále, semináru a Biskupskému palácu. Pokračuje cez námestie Savaria až do Kostola sv. Martina. Nápis „HIC NATUS EST S.MARTINUS“ oznamuje: Tu sa narodil sv. Martin. Pred kostolom je súsošie, pripomínajúce udalosť, keď sv. Martin po návrate do Savaria pokrstil svoju matku. Cintorín sv. Martina je jeden z najstarších v Maďarsku, kde sa pochováva bez prerušenia viac ako 2000 rokov. Tu boli pochovaní aj prví kresťania. Večera, ubytovanie.

2. deň: skorej ráno odchod do významného pútnického miesta Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. Svätá omša, večera, ubytovanie.

3.deň: náboženský program v Lorete, slovenská svätá omša, osobné modlitby. Presun v poobedňajších hodinách do San Giovanni Rotondo, kde žil páter Pio  od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov.  Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy  skrývať,  chýr o nich sa rozniesol  a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy  veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o 20.30 hod.

4. deň: po raňajkách náboženský program v San Giovanni Rotondo. Prehliadka areálu, navštívite miesta spojené so životom a pôsobením sv. pátra Pia  (prehliadka Bazilík Santa Maria delle Grazie, nová Bazilika sv. Pia),  hrob a múzeum, spoločná slovenská  krížová cesta. Asi o 16 hod. odchod  do Ríma, večera, ubytovanie.

5.deň: po raňajkách Všeobecná audiencia so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky  sv. Petra, osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII. Návšteva  Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je  jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Prehliadka centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami. Presun na hotel, večera, ubytovanie.

6. deň: po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Pokračovanie v náboženskom programe, Antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia, tiež svetoznáma Fontana di Trevi. Presun do Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom. Odchod nočnou jazdou na Slovensko.

7.deň:  príchod do Košíc okolo obeda.

Plagát – Arcidiecézna púť – Rím – Loreto 2019

Prihlasovanie:

AWERTRAVEL
Hviezdoslavova 1469/61
905 01  Senica
tel.: 034/651 3896; tel./fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk