K O Š I C K Á   A R C I D I E C É Z N A   P Ú Ť
s pánom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

Rím – San Giovanni Rotondo – Bari

 5-dňový letecký pútnický zájazd
06.05.-10.05.2019
v cene:
515,-€

 V cene je zahrnuté:   letenka Budapešť – Bari (priamo, alebo cez Rím), Rím – Budapešť, servisné poplatky, doprava lux bus, 4 x ubytovanie s polpenziou,  príručná batožina 10 kg, odbavovaná batožina 10 kg, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:  mestská  taxa  – platí sa na mieste,  cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €,  fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /16,-€, s potvrdením biskupského úradu 8,- €/,  transfer na /z letisko Budapešť 25,-€,  vstupy                                                                    

Možný príplatok:     – poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €

– poistenie storna zájazdu, krytie až do výšky 80 % storno poplatku, cena  10,- €

 Program zájazdu:

1.deň:  stretnutie skupiny v Košiciach, transfer na letisko do Budapešti, odlet do Bari. Po prílete  presun do centra, zastávka v Bazilike sv. Mikuláša, ktorá je skutočným skvostom a aj preto do nej smeruje mnoho pútnikov. V krypte pod Bazilikou sú pochované pozostatky sv. Mikuláša. Presun do San Giovanni Rotondo, kde žil páter Pio  od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov.  Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy  skrývať,  chýr o nich sa rozniesol  a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy  veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o 20.30 hod.

2. deň: po raňajkách náboženský program v San Giovanni Rotondo. Prehliadka areálu, navštívite miesta spojené so životom a pôsobením sv. pátra Pia (prehliadka Bazilík Santa Maria delle Grazie , nová Bazilika sv. Pia),  hrob a múzeum, spoločná slovenská  krížová cesta. Asi o 16 hod. odchod  do Ríma, večera, ubytovanie.

3. deň: po raňajkách Všeobecná audiencia so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky sv. Petra, osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore. Bazilika je  jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Prehliadka centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami. Presun na hotel, večera, ubytovanie.

4. deň: po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Pokračovanie v náboženskom programe, Antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia, tiež svetoznáma Fontana di Trevi. Presun do Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom. Večera, ubytovanie.

5.deň:  po raňajkách odchod na letisko, odlet do Budapešti a následne transfer do Košíc.

Plagát: RÍM LETECKY AP Košice 2019

Prihlasovanie:

AWERTRAVEL
Hviezdoslavova 1469/61
905 01  Senica
tel.: 034/651 3896; tel./fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk