Srdečne vás pozývame na:

ARCIDIECÉZNU PÚŤ  DO FATIMY S J. E. OTCOM ARCIBISKUPOM BERNARDOM BOBEROM s prehliadkou  Lisabonu, Porta  a Santiaga de Compostela, ktorá sa uskutoční 19.05.2017 – 24.05.2017.

Letecky z Košíc

Cena púte: 730,- €
(V cene je zahrnuté: letenka Košice –  Porto, Porto – Košice,  lux bus, servisné  poplatky,  4 x ubytovanie s polpenziou  vo Fatime a  v Santiago de Compostela,   sprievodca, pobytová taxa,  komplexné cestovné poistenie.)

Program púte – Fatima

Bližšie informácie, ako aj možnosť prihlásenia:

AWERTRAVEL CK – 905 01  Senica – Hviezdoslavova 1469/61 – tel.: 034/651 3896 – tel./fax 034/651 2995 – e-mail: awertravel@awertravel.sk

Program zájazdu:

1.deň: stretnutie skupiny na letisku v Košiciach v dopoludňajších hodinách, odlet do Porta, po prílete transfér do  Santiaga de Compostela,  ubytovanie, možnosť individuálnej prechádzky týmto starobylým pútnickým mestom.

 2.deň: po raňajkách pútnický program v Santiago de Compostela. Po starobylých pútnických cestách peši sem prichádzajú pútnici z celej Európy. Prehliadka historického centra a návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby. Presne o 12.00 hod. účasť na  svätej omši, ktorá sa koná denne za všetkých pútnikov, ktorých cesta priviedla až  k hrobu svätého Jakuba.  Vyžiadali sme i  Botafumeiro – ceremóniu s kadidlom.  V poobedňajších hodinách presun do Fatimy , jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“ , ubytovanie. Spoločná návšteva areálu, náboženský program. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení  a sviečková procesia.

 3. deň: po raňajkách odchod do Lisabonu, autokarová prehliadka hlavného mesta Portugalska – katedrála Se, kostol sv. Antona Paduánskehoprivátna svätá omša, návšteva okrajovej štvrte Belém – v minulosti významný prístav, odkiaľ do sveta vyplávali objavitelia a dobyvatelia. Torre de Belém (veža – slúžila ako pevnosť i maják) kláštor a chrám sv. Hieronýma majstrovské dielo manuelovského slohu, pamätník moreplavcov – je venovaný zámorským objavom. Pokračovanie náboženského programu vo Fatime, prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, modlitby. Privátna svätá omša v Bazilike.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení  a sviečková procesia,  ubytovanie.

4.deň: po raňajkách privátna svätá omša pri Kaplnke Zjavení. Náboženský program. Možnosť absolvovať ochutnávku portského vína  v Cave Do Vinho – A Garrafeira de Fatima. V príjemnom prostredí budete sledovať film o regióne rieky Douro, kde leží mesto Porto. Dozviete sa o technológii výroby  portského vina. Nasleduje degustácia kvalitného  stolového vína a následne 8 ročného bieleho aj červeného portského. Na záver ochutnáte kvalitný kávový a mandľový likér. Degustácia je spojená s možným nákupom. Môžete absolvovať krížovú cestu z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto. Tiež je možnosť  návštevy  centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou  Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012.  Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

5.deň: ráno o 6.30 hod. svätá omša v bazilike Panny Márie Ružencovej, raňajky. Individuálny program, osobné modlitby. Pokračovanie do  Porta okolo obeda – pri prechádzke v centre mesta po ulici Avenida dos Aliados, kde sa oslavujú aj futbalové úspechy futbalového kluby FC Porto, môžete navštíviť radnicu Câmara Municipal, katedrálu  Terreiro da Sé a kostol Igreja da Santa Clara. Večer  odchod na letisko. Odlet  v neskorších večerných hodinách.

6.deň: prílet do Košíc v skorých ranných hodinách, čo je  cca o 05.00 hod.(let trvá 4 hodiny, ale vzhľadom na časový posun, u nás je o hodinu viacej ako v Portugalsku, to je päť hodinový rozdiel).