Košice 12. apríla (TK KBS) V priebehu najbližších mesiacov budú v dominikánskom kostole v Košiciach tri veľké podujatia. To prvé bude 28. až 29. apríla 2018. V nedeľu 29. apríla o 11:00 h bude v miestnom kostole sláviť svätú omšu sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ. V úvode požehná ikonu Salus Populi Romani – Populi Cassoviensis. Požehnanie tejto ikony súvisí s tým, že tento dominikánsky kostol bol minulý rok pričlenený k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
Druhé podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. mája, nesie názov „Stretnutie členov ružencových bratstiev“. Program sa začne o 9:00 h a potrvá približne do 13:15 h. Svätú omšu o 12:15 h bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.  Tretie podujatie sa uskutoční v stredu 15. augusta, kedy budú na mieste sláviť patrocínium kostola – Nanebovzatie Panny Márie. Svätú omšu o 17:30 h bude sláviť košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.