Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sa konala konferencia v rámci prípravy na 400. výročie ich smrti

11. januára 2019|0 Comments

V kontexte jubilea 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov, ktoré slávi Košická arcidiecéza, sme v utorok 8.1.2019 usporiadali konferenciu k [...]

Katechézy pre deti – 400. výročie Košických mučeníkov

4. decembra 2018|0 Comments

Pri príležitosti blížiaceho sa 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov, pracovníci DKÚ v Košiciach, pripravili (a pripravujeme) katechézy na [...]

Katechézy pre deti v rámci 400. výročia Sv. košických mučeníkov

29. novembra 2018|0 Comments

Pri príležitosti blížiaceho sa 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov sme pre Vás pripravili (a pripravujeme) katechézy na detské [...]

Možnosť získať úplné odpustky z príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov

20. novembra 2018|0 Comments

Na základe žiadosti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metropolitu, Apoštolská penitenciária zaslala oznam, že dar odpustkov z príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov bude [...]

Návrh aktivít na Prípravný rok sv. Košických mučeníkov (2018 – 2019)

19. novembra 2018|0 Comments

Motto: Obnoviť túžbu po vernosti Cieľ Roka sv. Košických mučeníkov: Prehĺbenie úcty k sv. Košickým mučeníkom a vzbudenie túžby po vernosti vo [...]

Rozpis putovania relikvií Košických mučeníkov 1.12.18-6.9.19

19. novembra 2018|0 Comments

Pozn.: Relikvie sa majú dostať do každého farského kostola. Je potom na jednotlivých farároch, či vezmú relikvie aj do všetkých [...]

Na stiahnutie – 400. výročie košických mučeníkov

19. novembra 2018|0 Comments

Dekréty o odpustkoch - Koš. mučeníci 2019 Rozpis putovania relikvií Košických mučeníkov Deviatnik  ku košickým mučeníkom Deviatnik  [...]

Oslava patróna diecézy sv. Ondreja – 1.12.2018 – 10.00 hod.

19. novembra 2018|0 Comments

V sobotu 1. decembra sa o 10.00 hod. stretneme v košickej katedrále pri oslave nášho diecézneho patróna sv. Ondreja. Keďže bude prvá [...]

Pastierský list k 400. výročiu Sv. košických mučeníkov

11. novembra 2018|0 Comments

Košická arcidiecéza je diecézou mučeníkov, pripomína v dnešnom pastierskom liste košický  arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober o príprave na [...]

Na stiahnutie
Katechézy pre deti
Katechézy pre birmovancov