Najnovšie aktuality

Zomrel otec kňaza Miroslava Gabzdila

21. februára 2017|0 Comments

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. februára 2017 vo veku nedožitých 82 rokov nás opustil môj manžel, náš otec, [...]

  • Erb Mons. Bernard Bober

Príhovor arcibiskupa Bobera k rehoľníkom 4.2.2017 – Vernosť, statočnosť a obeta života – to je naša Via crucis

21. februára 2017|0 Comments

Deň zasväteného života Košice – Dominikáni 4. februára 2017 Excelencia, brat v biskupskej službe, milý Alojz, drahí bratia kňazi, rehoľníci, rehoľné [...]

Ponuka štúdia na Teologickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2017/2018

21. februára 2017|0 Comments

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v  Ružomberku oznamuje, že v  akademickom roku 2017/2018 poskytuje vzdelávanie v odbore katolícka teológia, náuka o rodine, [...]

Priebeh slávenia fatimskej soboty v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach

21. februára 2017|0 Comments

Každý dekan si vyzdvihne sochu Fatimskej Panny Márie mesiac vopred, aby sa vo farnostiach mohla vykonať duchovná príprava a zasvätenie farností [...]

Aramejčina v ponuke letných kurzov Biblie po prvýkrát

15. februára 2017|0 Comments

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) v Košiciach v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka TF TU (CSVZML) [...]

Spoločné slávenia v Diecéznom sanktuáriu v Obišovciach 2017

15. februára 2017|0 Comments

Blíži sa 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. V tejto súvislosti vás všetkých chceme poprosiť o spoluprácu, aby sa [...]

Zasvätenie farnosti (arcidiecézy) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

15. februára 2017|0 Comments

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám [...]

História aktualít

Z diecéznej kancelárie

Štatistický prehľad diecézy za rok 2016
Obežník ACAC 17.02.2017
Program biskupov 2017

Mimoriadne slávenia

Mocní ľudia nechcú mier, pretože žijú z vojny…
Sv. Otec František
Kresťan musí vždy v sebe chrániť „pamäť“ o svojom prvom stretnutí s Kristom, ako aj „nádej“, ktorú Kristus prináša. To ho pobáda napredovať v živote s „odvahou“ viery.
Sv. Otec František
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva, ten, kto je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Odber noviniek emailom

Zaujímavé odkazy