Najnovšie aktuality

Zamyslenie – 13. nedeľa v období cez rok C (Lk 9,51-62)

25. júna 2016|0 Comments

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal [...]

  • Erb košickej arcidiecézy

Nové pracovné ponuky na základných a stredných cirkevných školách

17. júna 2016|0 Comments

Cirkevné školy pod zriaďovateľom Arcibiskupský úrad v Košiciach, vyhlasujú výberové konania na pozície učiteľov, vychovávateľov a nepedagogických zamestnancov. Viac tu.

Kňazská vysviacka v Dóme sv. ALžbety

11. júna 2016|0 Comments

KŇAZSKÁ VYSVIACKA KOŠICE – KATEDRÁLA 11. JÚNA 2016 Excelencia – brat v biskupskej službe, arcibiskup Alojz, drahí bratia kňazi, predstavení [...]

Pomocným biskupom košickej arcidiecézy je menovaný Marek Forgáč

11. júna 2016|0 Comments

Pomocným biskupom košickej arcidiecézy je menovaný Marek Forgáč, doposiaľ prodekan Teologickej fakulty a duchovný správca UPC v Košicicach     Narodil [...]

Novokňazi

3. júna 2016|0 Comments

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33, 22) Z Božej milosti Mons. Bernard [...]

Z diecéznej kancelárie

Obežník ACAC 29.02.2016
Mocní ľudia nechcú mier, pretože žijú z vojny…
Sv. Otec František
Kresťan musí vždy v sebe chrániť „pamäť“ o svojom prvom stretnutí s Kristom, ako aj „nádej“, ktorú Kristus prináša. To ho pobáda napredovať v živote s „odvahou“ viery.
Sv. Otec František
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva, ten, kto je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Odber noviniek emailom

Zaujímavé odkazy