Najnovšie aktuality

Novokňazi Košickej arcidiecézy

16. júna 2018|0 Comments

V sobotu 16. júna sa v Dóme sv. Alžbety uskutočnila kňazská vysviacka. Pre službu v košickej arcidiecéze boli vysvätení Kristián [...]

Vysviacka diakonov v Dóme sv. Alžbety

15. júna 2018|0 Comments

Máte byť mužmi dobrej povesti a plní Ducha Svätého, vyzval dnes košický pomocný biskup Marek Forgáč v úvodnom pozdrave kandidátov diakonátu v kaplnke [...]

Poďakovanie darcom krvi

15. júna 2018|0 Comments

V Košiciach sa tento rok už po druhý krát uskutočnila ďakovná svätá omša za darcov krvi. 14. jún - Svetový deň darcov [...]

Národný týždeň charity

14. júna 2018|0 Comments

Láska a dobro napĺňajú svet pomocou,  je hlavným mottom  týždňa charity, ktorý prebieha na celom Slovensku v dňoch 10.-16. júna 2018. [...]

Národný týždeň charity aj v Košiciach, Prešove a Humennom

14. júna 2018|0 Comments

Košice, 11. jún 2018 Arcidiecézna charita Košice sa zapája do Národného týždňa charity (10. – 16. júna). Nad podujatím prevzal [...]

Tím P18 predstavuje novinku, mesto Prešov ožije N(M)ocou modlitby

13. júna 2018|0 Comments

Bratislava 12. júna (TK KBS) Tím Národného stretnutia mládeže P18 v    Prešove predstavuje ďalší bod programu. Po EXPO povolaní, [...]

Pastiersky list k príprave na blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej

9. júna 2018|0 Comments

Pastiersky list k príprave na blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej (10. nedeľa v Cezročnom období – 10. júna 2018) Drahí bratia a sestry [...]

Začala duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej v Košiciach

9. júna 2018|0 Comments

Košice 8. júna (TK KBS) Diecézny katechetický úrad Košickej arcidicézy pripravilo sériu štyroch duchovných zamyslení zameraných na osobu budúcej slovenskej [...]

Zomrel otec kňaza Petra Sepešiho

7. júna 2018|0 Comments

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme, že dňa 7. júna 2018 zaopatrený sviatosťami odišiel do Domu Otca [...]

História aktualít

Z diecéznej kancelárie

Obežník ACAC 30.05.2018
Ochrana osobných údajov
Štatistika arcidiecézy za rok 2017
Nové názvy farností od 1.10.2017
Program biskupov 2018

Mimoriadne slávenia

Mocní ľudia nechcú mier, pretože žijú z vojny…
Sv. Otec František
Kresťan musí vždy v sebe chrániť „pamäť“ o svojom prvom stretnutí s Kristom, ako aj „nádej“, ktorú Kristus prináša. To ho pobáda napredovať v živote s „odvahou“ viery.
Sv. Otec František
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva, ten, kto je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Odber noviniek emailom

Zaujímavé odkazy