Najnovšie aktuality

Zomrel otec kňaza Viliama Rečičára

28. marca 2017|0 Comments

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že náš milovaný otec a manžel Miroslav Rečičár nás dňa 24.marca 2017 vo veku 65 rokov [...]

Pôstne zamyslenia: 28. Nová zmluva (28. marca 2017)

28. marca 2017|0 Comments

Možno si uvedomujeme, že celý vzťah medzi Bohom a jeho ľudom je prirovnaný k manželskému vzťahu a manželskej zmluve. A v tejto súvislosti ma [...]

Pôstne zamyslenia: 27. Jediný Boží Zákon (27. marca 2017)

27. marca 2017|0 Comments

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Čo znamená „naplniť Zákon“? Naplniť, [...]

Pôstne zamyslenia: 26. Jeden Boh (26. marca 2017)

26. marca 2017|0 Comments

Možno si ani neuvedomujeme, že v našej viere pripúšťame vieru Boha Starého Zákona, ktorý je krutý, nemilosrdný, nepochopiteľný a v Boha Nového [...]

Pôstne zamyslenia: 25. Kristus – obraz neviditeľného Boha (25. marca 2017)

25. marca 2017|0 Comments

Ak dnes povieme, že človek je stvorený na Boží obraz, tak to znamená, že človek je stvorený kvôli tomu, aby [...]

Pôstne zamyslenia: 24. Neznámy Boh (24. marca 2017)

24. marca 2017|0 Comments

„Zníženie“, či „zredukovanie“ kresťanstva, na čosi nepatrné v našom osobnom i spoločenskom živote, je jednou z najväčších tragédií našej doby. Jedna z opovážlivých diagnóz [...]

Zomrel otec kňaza Matúša Fuchsa

23. marca 2017|0 Comments

Pohrebné obrady budú 24. marca 0 13.00 v Spišskom Podhradí. Pochováva emeritný biskup Mons.  Andrej Imrich  

História aktualít

Z diecéznej kancelárie

Štatistický prehľad diecézy za rok 2016
Obežník ACAC 17.02.2017
Program biskupov 2017

Mimoriadne slávenia

Mocní ľudia nechcú mier, pretože žijú z vojny…
Sv. Otec František
Kresťan musí vždy v sebe chrániť „pamäť“ o svojom prvom stretnutí s Kristom, ako aj „nádej“, ktorú Kristus prináša. To ho pobáda napredovať v živote s „odvahou“ viery.
Sv. Otec František
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva, ten, kto je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Odber noviniek emailom

Zaujímavé odkazy