Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

 

 • narodil sa 21. januára 1974 v Košiciach
 • za kňaza bol vysvätený 19. júna 1999 v Košiciach
 • od roku 1999 kaplánom v Trebišove
 • od roku 2000 kaplánom v Snine
 • od roku 2001 kaplánom v Humennom
 • od roku 2002 kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach
 • od roku 2004 na štúdiách v Ríme
 • od roku 2007 duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach
 • od roku 2007 pedagóg pastorálnej psychológie a psychológie manželstva a rodiny
 • od roku 2010 člen kňazskej rady a člen kolégia konzultorov
 • od roku 2011 prodekan pre vedu a výskum na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • 11. júna 2016 ho Svätý Otec František menoval za titulárneho biskupa Seleuciane a košického pomocného biskupa
 • 1. septembra 2016 ho Mons. Bernard Bober v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa.

 Biskupský erb

Osobný erb Mons. Mareka Forgáča má podľa zvyklostí na pozadí latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi strapcami na každej strane. V hornej časti modrého štítu sú umiestnené tri žlté ľalie, ktoré sú symbolom Košíc. Ich prstence však majú červenú farbu – znak mučeníctva, a preto symbolizujú troch sv. košických mučeníkov, ku ktorým má nositeľ erbu osobitnú úctu. Hlavnú časť erbu tvorí lev, nesúci knihu evanjelia. Symbol leva pochádza od proroka Ezechiela a zo Zjavenia apoštola Jána. Lev reprezentuje sv. Marka – evanjelistu, krstného patróna nositeľa erbu. Lev zároveň naznačuje začiatok evanjelia sv. Marka, kde je Ján Krstiteľ označený ako „hlas volajúceho na púšti,“ ktorý volá: „Pripravte cestu Pánovi!“ Je to ako mocný hlas leva na púšti, ktorý pripomína, že Pán je blízko (DOMINUS PROPE) – čo je biskupským heslom nositeľa erbu, ktorý chce byť ohlasovateľom tejto blízkosti.

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová