Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Jozef Čársky

 

Otec Ján, roľník, matka Mária, rod. Kokešová. Prvý zo štrnástich detí. Základná škola Gbely, 1898 - 1901 nižšie gymnázium Skalica, 1901 Bratislava, Ostrihom (klerik a maturita), 1905 teológia na Pázmaneu vo Viedni. 1906 musel opustiť Ostrihomskú arcidiecézu i štúdiá kvôli národnému povedomiu. Prijal ho A. Fischer-Colbrie do Košickej diecézy a poslal ho na štúdiá do Innsbrucku. 1909 kaplán Monok, január 1911 kaplán Košice – pre nemeckých veriacich a zároveň profesor náboženstva na Vyššej dievčenskej škole v Košiciach, 1912 kaplán Košice – pre slovenských veriacich, 1914 učiteľ slovenského jazyka na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach, 1915 - 1923 farár Široké, 1921 biskupský radca, 1923 rektor Katolíckeho stredoškolského konviktu a profesor morálky a pastorálky v košickom seminári, 30. 3. 1925 titulárny biskup a administrátor Rožňavskej diecézy, konsekrovaný spolu s Pavlom Jantaušom (trnavský administrátor), 12. 11. 1925 - 11. 11. 1938 administrátor Košickej diecézy, 6. 12. 1925 prevzal správu Košickej diecézy, 1926 predseda Katolíckej školskej rady, 1939 - 1945 administrátor slovenských častí Košickej, Rožňavskej a Satmárskej diecézy so sídlom v Bardejove a Prešove, 19. 10. 1939 slávnostne uvedený, 30. 6. 1940 predseda Spolku svätého Vojtecha, 28. 2. 1945 generálny vikár tej časti Košickej diecézy, ktorá sa stala súčasťou ČSR (menovaný Štefanom Madarászom), 23. 2. 1946 košický administrátor, 8. 5. 1945 apoštolský administrátor s právomocou sídelného biskupa, 8. 12. 1946 zároveň apoštolský administrátor 13 farností Satmárskej diecézy na území Slovenska.
 
V Košiciach založil malý seminár, navštevoval farnosti, zvýšenú pozornosť venoval školám. Roku 1926 podnikol cestu do USA, kde sa zúčastnil Eucharistického kongresu v Chicagu (20. - 24. 6.) a tretích dní slovenských biskupov v USA (7. 7.). Za neho bol 19. 7. 1950 zatvorený kňazský seminár v Košiciach. 
 
Po smrti J. Čárskeho bol za kapitulného vikára zvolený ThDr. h. c. Štefan Onderko, košický farár (15. 3. 1962 - 1990).
 
  • * 9. 5. 1886 Gbely
  • o. 26. 7. 1909 Innsbruck, Augustín Fischer-Colbrie
  • e. 1925 Pius X., titulárny biskup tagorský (Thagorensis)
  • k. 14. 6. 1925 Trnava, chrám sv. Mikuláša, 9.00, ThDr. František Kordač, pražský arcibiskup
  • m. 12. 11. 1925 košický administrátor (do 11.11.1938)
  • 15. 10. 1939 prešovský administrátor
  • 23. 2. 1946 košický administrátor
  • u. 6. 12. 1925
  • + 11. 3. 1962 Košice
  • p. 1962 Košice, krypta katedrály, ThDr. Eduard Nécsey, apoštolský administrátor nitriansky

 


 

Biskupský erb
 

Postava svätca so svätožiarou (Dobrý pastier) otočená vľavo, stojaca na prostrednom vŕšku trojvršia, držiaca knihu a palicu opretú o ľavý vŕšok. Za postavou sú skrížené brvná v celej ploche štítu. Nad štítom kríž, vpravo mitra, vľavo berla s točením dovnútra. Všetko prevýšené biskupským klobúkom.

Heslo: Veni quaerere quod perievat.

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová