Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
25. apríla 2019

Zverejnia skutočnú podobu tvárí Košických mučeníkov


Košická arcidiecéza pri príležitosti jubilejného roka 400. výročia mučeníckej smrti Troch košických mučeníkov sv. Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ zorganizovala projekt zameraný na forenznú rekonštrukciu skutočných tvárí mučeníkov, ktorú vykonal uznávaný brazílsky špecialista v tejto oblasti Cicero Moraes (www.ciceromoraes.com.br) spolupracujúci so Svätou stolicou, ktorý forenzne rekonštruoval tváre viacerých osobností cirkevných, svetských dejín i evolučných stupňov vývoja ľudstva. Vďaka nemu poznáme skutočné historické podoby sv. Zdislavy z Lemberka, sv. Valentína, sv. Ruženy Limskej či sv. Antona Paduánskeho. Spolu s odborníkmi z Českej republiky a Slovenska z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied, tiež vďaka spolupráci so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej a Ostrihomskou arcidiecézou, bude verejnosti predstavený výsledok vedeckej práce – skutočná podoba všetkých troch košických mučeníkov – na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční v utorok 30. apríla o 11:00 hod. v Košiciach v Aule svätých Košických mučeníkov na Hlavnej ul. 89. Na túto jedinečnú udalosť pozývame odbornú i laickú verejnosť a všetkých záujemcov. Plagát na stiahnutie

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová