Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. novembra 2019

Zomrela mama kňaza dp. Pavla Štefurika

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 28. novembra 2019
zaopatrená sviatosťami odišla do Domu Otca v 97. roku života
milovaná mamka, babka a prababka

Mária Štefuriková  rod. Kozáková

Za dar jej života chceme poďakovať svätou omšou s pohrebnými obradmi
v pondelok 2. decembra 2019 o 11.00 hod.
v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Zborove.

Panna Mária Ružencová, oroduj za ňu!

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová