Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. novembra 2019

Zomrela mama kňaza dp. Mariána Halasa

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 28. novembra 2019 
zaopatrená sviatosťami odišla do Domu Otca v 81. roku života
milovaná manželka, mama a stará mama

Mária Halasová  rod. Bošková

Svätá omša bude v nedeľu 1. decembra 2019 o 13.00 hod.
v Kostole Povýšenia Svätého Kríža
a pohrebné obrady o 14.00 hod. v Dome nádeje v Mysline.

Panna Mária Ružencová, oroduj za ňu!

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová