Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
21. marca 2020

Zomrel otec kňaza dp. Mariana Halasa

„Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.“
Ž 62, 2

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 21. marca 2020
zaopatrený sviatosťami odišiel do Domu Otca v 80. roku života
milovaný otec a starý otec

Ján Halas

Za dar jeho života chceme poďakovať pri pohrebných obradoch
v pondelok 23. marca 2020 o 14.00 hod.
na cintoríne v Mysline.

 

           dcéry Marta, Jana a Mária
synovia Stanislav a Marián, kňaz

 

Na pohrebných obradoch sa z dôvodu šírenia epidémie zúčastnia iba najbližší príbuzní.
ňazov a veriacich prosíme o zjednotenie v modlitbe na diaľku.

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová