Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
10. 2019

Zomrel kňaz František Mašľár

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 7. decembra 2019 v Prešove zaopatrený sviatosťami zomrel

Vdp. František Mašľár

Narodil sa 25. novembra 1933 v Ražňanoch.
Kňazskú vysviacku prijal 23. júna 1957 v Bratislave.
Pôsobil vo farnostiach Veľký Šariš, Snina, Humenné, Vyšný Klátov, Petrovany, Plavnica a Prešov.

 

Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú v stredu 11. decembra 2019 o 10.00 hod.
v Kostole sv. Jakuba vo Veľkom Šariši.

Requiescat in pace!

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová