Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Vykvitla ruža v Obišovskom chráme

„Vykvitla ruža v Obišovskom chráme“ , zaznela v pôvodnej verzii  na úvod odpustovej slávnosti  známa  pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka , ktorá má pôvod práve v Obišovciach .

Arcidiecézna púť k milostivému obrazu v sanktuáriu Ružencovej panny Márie v Obišovciach vyvrcholila  v nedeľné predpoludnie  3. októbra za krásneho počasia na vrchu Putnok .

Hneď na začiatok  košický pomocný biskup Marek Forgáč, privítal vzácneho hosťa, ktorému je oslava Ružencovej Panny Márie blízka pre jeho dominikánsku spiritualitu  a s ktorým sme nie tak dávno v Košiciach vítali pápeža Františka, hlavného  celebranta pražského  arcibiskupa  kardinála Dominika Duku.  

Kardinál Duka  homílii  poukázal na pozdrav archanjela Gabriela vo význame gréckeho prekladu chaire, ktorý znamená zdravas – raduj sa.

„Panna Maria odpovedá ako budúca matka na túto výzvu jasným vyznaním viery. Keď sa modlíme ruženec tak  vstupujeme do  najhlbších  Božích tajomstiev, tajomstiev Božej lásky .  Modlitba ruženca je pre nás veľkou oporou , na ktorej musíme a môžeme postaviť duchovný život. Ponára nás do veľkého tajomstva, ktoré nám hovorí – neboj sa  , raduj sa, máš dôvod k radosti, pretože Ja ta nikdy neopustím. Ja , Boh, som ti dokázal svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi na kríži, a týmto dôkazom rozumieš. Bola to aj modlitba Anky Kolesárovej a preto dokázala obstáť“ , dodal na záver svojho príhovoru  kardinál Dominik Duka, ktorý na konci  slávnosti požehnal pamätnú tabulu pri príležitosti dokončenia pútnického domu Blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach.

Košický arcibiskup Bernard Bober pred záverečným požehnaním poďakoval kardinálovi za jeho povzbudenie .

„Nech Vás za túto službu  Pán žehná a Božia Matka prikryje svojím ochranným plášťom.  Cítime , že nás máte radi a verte, že i my Vás máme v srdci. Ďakujeme.“

Púť začala v sobotu 2. októbra  Fatimskou pobožnosťou a svätou omšou o 16.30 hod., ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Nasledovala modlitba Bolestného ruženca a po nej sv. omša spojená s modlitbami za chorých nielen telom , ale aj duchom . Ešte pre šiestou hodinou v nedeľu ráno začali  Ranné chvály a po nich sv. omša za veriacich domácej farnosti s farárom Michalom Harakaľom.  Záverečnej slávnosti predchádzala Fatimská  pobožnosť, ktorú viedol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober .
Aktuálne platné režimové opatrenia a  usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva umožnili vstup nielen plne zaočkovaným , ktorí mali  vlastný vstup a vyhradené sektory , ale zúčastniť  sa mohli aj nezaočkovaní  , ktorí mali  osobitný vstup a vyhradený sektor , s platným negatívnym testom (48-hodinový antigénový test, 72-hodinový PCR test, alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní). Povinné boli rúška , odstupy a dezinfekcia  v celom nádherne obnovenom pútnickom areáli.


Fotogaléria


Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová