Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
17. septembra 2019

Vedecká konferencia „Mládež v zmenách a hodnotová orientácia bl. Sáry Salkaházi“

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach – Katedra spoločenských vied, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi a Spoločnosť sociálnych sestier Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Mládež v zmenách a hodnotová orientácia bl. Sáry Salkaházi (XIII. ročník), ktorá sa bude konať dňa 11. októbra 2019 na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hlavná  89, KOŠICE v malej aule TF KU. Viac na plagáte, v prihláške a pokynoch.

PLAGAT_Sara_ 2019.pdf

PRIHLÁŠKA - SARA 2019.docx

POKYNY K PISANIU - SARA 2019.docx

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová