Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
08. apríla 2021

V Nedeľu Božieho milosrdenstva sa modlíme za obete

V nasledujúcu nedeľu  11. apríla zvony katolíckych kostolov na Slovensku  pozývajú veriacich k modlitbe za obete pandémie . Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vyzval  kňazov , aby sa  napoludnie pripojili k tejto spomienke. 

„Nech je im  Boh  milosrdný a nech príjme na večnosť všetkých , ktorí podľahli ochoreniu .  Okrem toho je to spomienka  na všetky rodiny , v ktorých  najbližší  prežívajú  náhle a  ťažké odchody svojich blízkych . Chcem povzbudiť   kňazov , aby práve v nedeľu  Božieho milosrdenstva  zazvonili a pripojili modlitbu  za zomrelých a blízkych pozostalých, ktorí prechádzajú touto ťažkou situáciou."

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová