Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. mája 2021

V Kamenici nad Cirochou vynovili okolie kostola

Vo štvrtok 13.mája na sviatok Nanebovstúpenia Pána sa uskutočnila v Rímskokatolíckej  farnosti sv. Štefana v Kamenici nad Cirochou slávnosť , pri ktorej tunajší veriaci privítali košického pomocného biskupa Marka Forgáča. 

Takto, pred rokom , sa vo farnosti začala úprava exteriéru farského kostola,  ktorá bola v tieto dni ukončená.  A otec biskup Marek pri tejto príležitosti toto dielo požehnal. 

Miestny farár  otec Peter Sepeši v úvode pripomenul , že  ukončili jednu z etáp prác pri kostole. Obnovili vonkajšiu fasádu kostola zo všetkými náležitosťami a tak isto sa podarila výmena  ohrady a obnoviť aj vonkajší  areál kostola. „Je tu snaha vytvoriť oázu ticha a verím že i vďaka rastlinám ktoré sme zasadili tu vznikne priestor pre ducha. Či už pri Lurdskej jaskynke či pri pietnom mieste ktoré sme postavili sv. pápežovi Jánovi Pavlovi II. Čiže máme za sebou množstvo námahy,  ale vďaka spolupráci a obetavosti farníkov sa táto práca podarila. Skutočne im patrí veľká vďaka za to že napriek vlastným ťažkostiam našli si čas a pre ten svoj kostol urobili to čo urobili, “  dodal v záver Peter Sepeši.

Košický pomocný biskup Marek Forgáč vo svojom príhovore rozoberal udalosť Nanebovstúpenia Pána, ktoré sa liturgicky prežíva v období desiatich  dní. Ako uviedol , je to z istého pohľadu zvláštny čas. Ježiš odišiel,  ale ešte neposlal svojho Ducha. „Od tejto chvíle ostali učeníci sami a musia sa učiť samostatnosti. Takéto obdobie nám hovorí že fyzická neprítomnosť ešte neznamená koniec lásky, práve naopak. Láska dozrieva a ešte viac sa pretvára. Je však potrebné dozrievanie a transformácia. Čas týchto desiatich liturgických dní môže byť i pre nás  výzvou osobného,  ale predovšetkým duchovného dozrievania.“

 V závere svätej omše poďakoval otec biskup Marek veriacim za prácu na obnove farského chrámu a duchovnému otcovi Petrovi Sepešimu za desať rokov  služby vo farnosti Kamenica nad Cirochou.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová