Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
26. augusta 2021

Stretnutie riaditeľov katolíckych škôl na ABÚ

Vo štvrtok 26.augusta sa  v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach uskutočnilo stretnutie riaditeľov katolíckych škôl,  ktorých zriaďovateľom je arcidiecéza.  Riaditelia sa na úvod zúčastnili svätej omše v kaplnke sv. Michala,  ktorú slúžil košický arcibiskup metropolita Mons.  Bernard Bober spoločne s pomocným biskupom Mons. Markom Forgáčom. Táto duchovná časť stretnutia je pre riaditeľov poďakovaním za obetavú službu a povzbudením k horlivosti pri výchove detí a mládeže vo svetle Evanjelia. 


Nasledovala pracovná časť stretnutia, kde sa riešili konkrétne  otázky,  ktoré každoročne vyvstávajú začiatkom školského roka.

Ako uviedol arcibiskup Bernard Bober , „chcel som aj osobne stretnúť nových riaditeľov, ktorí nastupujú do svojich funkcií. Keďže na niektorých školách došlo k zmenám, aby robili všetko čo je v ich silách,  aby tento školský rok prebehol prezenčnou formou. Povzbudil som riaditeľov,  aby sa sami dali zaočkovať a boli príkladom pre učiteľov aj rodičov a tak zabezpečili školy čo možno najlepšie pred šírením COVIDU. Hovorili sme aj o návšteve Svätého Otca,  ktorá bude veľkou udalosťou pre  arcidiecézu , lebo o  tejto návšteve sa bude veľa hovoriť aj na našich školách. No a na záver som im zaprial ,  aby s Božou pomocou nadchádzajúci  školský rok obstáli v úlohách ktoré ich čakajú.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová