Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
08. apríla 2020

Priame prenosy Veľkonočných obradov

Pozývame vás prežiť Veľkonočné obrady spolu s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom z katedrály sv. Alžbety prostredníctvom vysielania TelKE:

9. apríl 2020 / Zelený štvrok
sv. omša - 18.00 hod.

10. apríl 2020 / Veľký piatok
obrady - 15.00 hod.

11. apríl 2020 / Biela sobota
obrady - 19.30 hod

12. apríl 2020 / Veľkonočná nedeľa
sv. omša - 10.30 hod.

TelKE - vysiela prostredníctvom televíznej siete ANTIK
a tiež online na:

https://www.ke-arcidieceza.sk/
https://www.facebook.com/telketv
http://www.youtube.com/c/telKE
www.telke.sk

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová