Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
19. 2019

Požehnané Vianoce a rok 2020

Boh prišiel na tento svet a prekvapil všetkých!
Chváľme Ho za všetko, čo sme videli a počuli,
veď je to On, čo zachránil a vyzdvihol
každého človeka a jeho dôstojnosť.

Nech sú pre nás Vianoce aj tento rok novou príležitosťou 
k aktívnemu vytváraniu pokoja v srdci,
vo vzťahoch i v rodinách.

Požehnané Vianoce a šťastný a naplnený rok 2020 vám vyprosújú vaši biskupi

 

Mons. Bernard Bober                             Mons. Marek Forgáč

arcibiskup-metropolita                            pomocný biskup

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová