Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. októbra 2021

Petícia za zákaz hazardu v Košiciach

Od novembra minulého roka môžu obce prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia  na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vedenie Košíc pôvodne plánovalo takéto nariadenie  pripraviť s platnosťou od roku 2022, čím by vzhľadom na licencie na prevádzkovanie hazardných hier mohol hazard v Košiciach skončiť najskôr v roku 2027.  Mestskí poslanci však neschválili zámer zákazu hazardných hier na území mesta.  Košice sa tak nepridali k trom krajským mestám- Bratislave, Nitre a Prešovu, ktoré už v minulosti hazard zakázali. 

Ako avizoval Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, zakázať hazard v Košiciach sa pokúsia prostredníctvom petície, ktorú rozbiehajú už dnes.  Organizácia Úsmev ako dar  pôsobí v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a vidí hazard ako veľký zdroj problémov. Radoslav Dráb zdôraznil: "180 detí, ktoré majú trvalý pobyt v meste Košice a sú umiestnené v detských domovoch stojí štát podľa oficiálnych údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 6,5 milióna eur ročne. Z nich 42% skončilo v domovoch pre závislosť na hazarde jedného, alebo oboch rodičov. Ďalšie škody prináša strata bývania rodín, rozbitie vzťahov, či vytváranie podhubia na trestnú činnosť. Takže tu nemôžeme hovoriť ani o ekonomických prínosoch pre mesto, ako sa často argumentuje.

Petícia proti hazardu v Košiciach má aj plnú podporu Cirkvi. Za Rímskokatolícku cirkev ju podporuje arcibiskup Bernard Bober a za Gréckokatolícku cirkev arcibiskup Cyril Vasiľ.  Mons. Bernard Bober vidí význam v prevencii: “Mnohé rodiny trpia hráčskou závislosťou, čo prináša materiálne aj psychické problémy. Často vidíme v praxi traumu, ktorú hazard ľuďom prináša. Takže chceme riešiť príčinu, a nielen dôsledky.  Oslovíme kňazov v mestských farnostiach, aby podporili túto iniciatívu a umožnili farníkom podpis tejto petície. “ 

Podľa vladyku Cyrila Vasiľa sú dôsledky hazardu celospoločenské:  “Ide tu o vec nie náboženskú, ani politickú ale ľudskú. Nikto nevie vyčísliť bolesť, straty, rozvrátené rodiny a utrpenie detí. A toto je argument, ktorý nemá politickú farbu, ale je všeobecne ľudský a preto sa dnes obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle. Spomeňme si len na známy výrok - ak niekto zachráni jeden ľudský život, akoby zachránil celý svet. Pokúsiť sa urobiť aspoň niečo, aby sme zachránili aspoň jednu rodinu, jedno dieťa, jeden manželský vzťah je úloha každého človeka.”

Samotný zber podpisov za zákaz hazardu v Košiciach bude prebiehať na Hlavnej ulici v meste, cez sociálne siete, ale takisto aj pred košickými rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi chrámami . Podpísať ju môžu obyvatelia Košíc s trvalým pobytom v meste.  Pri zozbieraní viac ako 1000 podpisov sa témou hazardu bude  musieť zaoberať decembrové mestské zastupiteľstvo. 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová