Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Pápeža Františka víta košický arcibiskup Bernard Bober

Najdrahší Svätý Otec František,

​        celé Slovensko cíti veľkú radosť z Vašej osobnej prítomnosti tu medzi nami. V našej arcidiecéze vnímame tento deň ako chvíľu posilnenia a povzbudenia pre náš život. Všetci, no špeciálne mladí, žijeme dnes vo zvláštnom zmätku tejto doby, ktorý nie je ľahké zvládnuť.

        Veľkým vzorom je nám, podľa hesla tejto Vašej cesty, Panna Mária, ktorá je aj patrónkou Slovenska. Chceme sa jej podobať predovšetkým v ochote byť nápomocní a vnímaví na potreby druhých. Spolu s ňou aj sv. Jozef citlivo vnímal Božiu vôľu a podľa nej konal. Preto je pre nás povzbudením, aby sme cez malé skutky lásky a konkrétnej pomoci iným boli „soľou zeme a svetlom sveta“.

        Tieto vzory dopĺňa aj naša blahoslavená Anna Kolesárová, ktorá na tomto mieste bola v roku 2018 blahorečená. Ona je svojimi čnosťami pre mnohých mladých spoločníčkou na ceste života a na ceste v ústrety Kristovi. 

​     V línii týchto vzorov vítame so synovskou láskou medzi nami Vás, Svätý otče. Vo Vás vidíme vodcu a pastiera, ktorý nám v Kristovom mene ukazuje pravé a večné hodnoty a približuje nám skúsenosť Božieho milosrdenstva. Práve toto tak veľmi potrebujeme zažiť.

        Sme preto hladní po Vašich slovách pre náš život, aby sme mohli napredovať. Chceme hlbšie prežiť náš kresťanský a ľudský život, aj napriek opakovaným pádom a slabostiam, dúfajúc v Krista a jeho nekonečnú lásku.

​        Ďakujem Vám v mene nás všetkých, že ste k nám prišli, Vaša Svätosť. A prosím Vás, aby ste nám dali silu a nasmerovanie v tejto dobe zmätku a napätia. Aby sme neboli viac zmätení, a vedeli nájsť ten pravý pevný bod, ktorý nám môže dať iba Ježiš.

​        Vitajte Svätý Otec, a cíťte sa tu medzi nami ako doma!

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová