Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. augusta 2020

Oslavy 25. výročia Augustiniánov na Slovensku

Uplynulo dvadsaťpäť rokov od  založenia  prvej  komunity bratov Augustiniánov  na Slovensku, aby stabilne pôsobili na území Košickej arcidiecézy a šírili augustinianskú spiritualitu na území Slovenska.

Túto významnú udalosť si augustiniánska rodina, priatelia a priaznivci pripomínajú oslavami, ktoré sa začínajú v deň spomienky na sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi.  

V piatok podvečer 28. augusta sa na slávnostnej svätej omši zúčastnil aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Vyzdvihol pôsobenie tejto komunity nielen priamo v meste Košice, ale aj na širšom území arcidiecézy.

Vo svojom príhovore spomínal predovšetkým úspešné pôsobenie augustiniánov. Po takmer 450-tich  rokoch prišli pátri Pavol Benedik a Angelo Lemme z Umbrijskej augustiniánskej provincie v Taliansku a položili tu základy pôsobenia augustiniánov. Od roku 1995 začali so súhlasom vtedajšieho diecézneho biskupa Mons. Alojza Tkáča  oficiálne budovať komunitu a široké spoločenstvo. Nasledujúce obdobie bolo obdobím veľkého rastu augustiniánov. Od roku 2011 žijú a pracujú augustiniáni v Kláštore sv. Augustína a v roku 2018 prebehla aj konsekrácia kostola sv. Rity.  

Košický  arcibiskup Bernard Bober  plánuje  zriadiť a zveriť otcom augustiniánom farnosť sv. Rity. „V okolí kláštora sa rozrastá nová výstavba a je potreba postarať sa aj o duchovné potreby týchto ľudí. No a po úvahe, komu zveriť ich správu, som sa rozhodol pre toto spoločenstvo pri kostole sv. Rity. O svojom úmysle som informoval predstavených talianskej provincie a po rozhodnutí kapituly už tomuto zámeru nestojí nič v ceste. Čakáme oficiálny dokument, ktorý bude v najbližších dňoch doručený a vznikne nám tu farnosť sv. Rity z Cascie.  Takže Augustiniánom začína nová etapa apoštolovania, evanjelizácie, združovania ľudí dokopy a snáh o vytvorenie jednej farskej rodiny.“  Program osláv 25. výročia augustiniánov na Slovensku pokračuje aj v sobotu a nedeľu, kde sa budú striedať modlitbové podujatia ako aj program pre deti a celé rodiny.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová