Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
28. juna 2021

Odpustová slávnosť sv. Ladislava

V nedeľu 27. júna sme si v Cirkvi pripomenuli sv. Ladislava, uhorského kráľa z 11. storočia, ktorý podporoval šírenie kresťanstva a pre svoju horlivosť, zbožnosť a morálny život patril od stredoveku medzi mimoriadne obľúbených svätých. Jemu je zasvätený aj kostol a Rímskokatolícka farnosť v Košickej Novej Vsi.

Odpustová slávnosť sv. Ladislava bola spojená aj s požehnaním obnovenej fary, oltára a obrazov.  Časť stavebných prác sa stihla ešte v čase pred pandémiou a za pôsobenia predchádzajúceho duchovného otca, Patrika Šarišského.

Dokončenie obnovy a práce na umeleckých dielach sa podarilo uskutočniť v poslednom roku už za pôsobenia farára Dominika Macáka.  „Môj predchodca Patrik vynovil strechu kostola, rovnako aj fasádu chrámu a začal aj rekonštrukciu farskej budovy.

Dnes sme požehnávali aj tri reštaurované historické obrazy, sv. Vendelína, sv. Ladislava a sv. Juraja, ktoré potrebovali dotyk umelca. Rovnako bol požehnaný aj krásny bočný oltár Ružencovej Panny Márie a niekoľko ďalších cenných liturgických pamiatok ako mosadzné svietniky a luster ešte z pôvodného kostola.“

Samotné požehnanie i svätú omšu vyslúžil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý upriamil pozornosť farníkov na ich patróna sv. Ladislava. Ten žil v dobe, kedy krajina ešte nebola celkom kresťanskou a zo svojej pozície priťahoval k Bohu hlavne vzorom života.

Toto nám môže byť príkladom aj dnes. „Ľudia majú podobné starosti, podobné pády a ťažkosti, ale zároveň majú aj podobné nádeje, že človek dokáže pracovať na svojej obnove a k tomu nám prichádzajú na pomoc svätci, ktorí sa uchýlili k Bohu a reprezentovali svoju dobu.

Takže sťahujeme tento príklad z dávnych dôb práve cez nášho patróna až k našej dobe, aby sa to kresťanské viac upevňovalo a praktizovalo.“

Počas slávnosti zároveň otec arcibiskup Bernard Bober ustanovil Dominka Macáka do funkcie farára. Farnosť Košická Nová Ves v roku 2025 čaká výročie 100. rokov od obnovenia kostola. Pri tejto príležitosti by s Božou pomocou  tunajšia farnosť rada pristúpila ku rekonštrukcii nástenných malieb v chráme.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová