Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
15. novembra 2021

Odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej

Farnosť sv. Alžbety v Košiciach v nedeľu  14. novembra  slávila odpustovú svätú omšu pri príležitosti sviatku Sv. Alžbety Uhorskej. Táto svätica, ktorá nikdy fyzicky nebola v Košiciach, sa v metropole východu teší veľkej úcte a obľube. Na pečati mesta sa prvýkrát objavila už v 13.storočí a oficiálne ju po žiadosti mesta vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu v roku 2019 dekrétom potvrdila ako patrónkou Košíc. 

V roku 2010 dokonca Svätá Alžbeta zvíťazila v obľúbenej ankete Naj Košičan. Tunajších ľudí zaujala citlivým srdcom a skutkami lásky, ktoré často konala v skrytosti. Jej motivácia nebola sláva u ľudí, ale láska k Bohu. Tento fakt zdôraznil v príhovore aj pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý celebroval odpustovú sv. omšu.

Najvznešenejšie skutky, ktoré človek počas pozemského života vykoná sú tie, o ktorých vieme len my sami a Boh. Sú najvznešenejšie, lebo sú oslobodené od ľudských motívov a sú konané z čistej lásky  k Bohu a blížnemu. Koľko je takých v našom živote? Iste každý z nás urobil veľa dobrého. Ale ak by sme vybrali len tie momenty, keď sme nemysleli na seba, ale na druhých, koľko by toho bolo?  A ak by zostali len tie dobré skutky, o ktorých vie len Boh a my? Koľko by toho ostalo? A práve toto tvorí našu hodnotu pre večnosť. Lebo za ostatné sme už odmenu dostali.”

Mesto Košice pri príležitosti slávnosti sviatku Sv. Alžbety pripravilo v piatok 12. novembra pred košickou katedrálou, ktorá jej je zasvätená, už po tretíkrát Polievku Sv. Alžbety. Ide o dobročinnú akciu na pomoc núdznym. Výťažok za výdaj polievky prekročil sumu 3000 eur a bude rovným dielom prerozdelený medzi dve charitatívne organizácie, ktoré budú môcť peniaze využiť na nákup potravín, oblečenia či iných potrieb pre ľudí bez domova. Štedrosť Košičanov ocenil aj primátor Jaroslav Polaček “Vidím, že sa Košičania neváhajú zomknúť pre pomoc hladným, chorým, slabým, žijúcim v strachu, hľadajúcim útočisko a to aj prostredníctvom dobrovoľných zbierok. Každý nový deň nám ponúka príležitosť stať sa ešte lepším človekom, zmeniť niekomu život, alebo mu prinajmenšom dodať nádej. Tam niekde pri týchto drobnostiach sa začína lepší svet pre nás všetkých. “

Podľa liturgického kalendára si spomienku Sv. Alžbety Uhorskej pripomíname 17. novembra

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová