Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
10. januára 2022

Návrh opatrení plynúci z uznesenia vlády SR 10. januára 2022

Hygienici zaradili bohoslužby so spevom medzi  stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP,  s  kapacitou  100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia.

Bohoslužby bez spevu sú zaradené medzi nízkorizikové hromadné  podujatia s účasťou  max . 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia. Výhradne OP účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a  povinné sedenie.

V režime základ je umožnená individuálna pastorácia. Podrobnosti obsahuje Vyhláška_2_2022 naväzujuca na toto uznesenie vlády 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová