Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
19. novembra 2018

Návrh aktivít na Prípravný rok sv. Košických mučeníkov (2018 – 2019)

Motto: Obnoviť túžbu po vernosti Cieľ Roka sv. Košických mučeníkov: Prehĺbenie úcty k sv. Košickým mučeníkom a vzbudenie túžby po vernosti vo viere u kňazov, zasvätených i laikov.
 

Historické skúmanie a oživenie posolstva sv. Košických mučeníkov

 • Nové vedecké publikácie o živote a smrti sv. Košických mučeníkov.
 • Vedecká konferencia o živote a smrti sv. Košických mučeníkov (TF KU - január 2019).

 
Aktivity pre rozšírenie úcty sv. Košických mučeníkov

 • Vyhotovenie dvoch nových relikviárov pre putovanie po farnostiach arcidiecézy.
 • Digitálna vizualizácia podôb tvárí Košických mučeníkov podľa existujúcich ostatkov.
 • Vyhotovenie reprezentačného vyobrazenia sv. Košických mučeníkov.
 • Titulovanie Veľkej auly TF KU na Aulu sv. Košických mučeníkov.


Liturgické slávenia so zvýraznením témy Roka sv. Košických mučeníkov

 • Vernosť sv. Ondreja, apoštola a príklad sv. Košických mučeníkov. Ondrejské dni a celodiecézne rekolekcie (Katedrála sv. Alžbety, koniec novembra 2018).
 • Ježišova obeta – prameň pravej vernosti. Celodiecézne rekolekcie na Zelený štvrtok (Katedrála sv. Alžbety – 18. 4. 2019).
 • Túžba po vernosti. Diakonská a kňazská vysviacka (Katedrála sv. Alžbety – 14. a 15. 6. 2019)
 • Liturgické slávenia vo všetkých kostoloch a kaplnkách arcidiecézy zasvätených sv. Košickým mučeníkom (KE – Nad jazerom, Fričovce, HE – sídlisko III, UPC Košice, GKM Košice).
 • slávnosť sv. Koš. mučeníkov – Jubileum 400 rokov (Katedrála sv. Alžbety – 7. 9. 2019).


Formačné aktivity pre kňazov

 • Všetky 4 dekanátne rekolekcie venované téme hrdinského odkazu sv. Koš. mučeníkov.
 • Vernosť – víťazstvo nad slabosťami. Novembrové rekolekcie formou zjednotených dekanátov na tému prevencie pred závislosťami (6. – 8. november 2018).


Pastoračné aktivity

 • Pomôcka pre katechézu: „Ozdoby košickej cirkvi“ – zbierka životných príbehov rôznych hrdinov košickej cirkvi ako priamy i nepriamy odkaz sv. Košických mučeníkov s posolstvom a modlitbami pre rôzne príležitosti.
 • Modlitbová pobožnosť k úcte k sv. Košických mučeníkov.
 • Žiadosť Pápežskej penitenciárii o možnosť udeľovania odpustkov.
 • Vernosť v spoločenstve. Pastoračný projekt pre mladých YANA (You are not alone) podľa vzoru Vranovského dekanátu.
 • Služba seniorom – inšpiratívny projekt pre farnosti.


Obnoviť túžbu po vernosti – Nové začiatky

 • Pre kňazov: Vyhlásenie a iniciovanie permanentnej formácie kňazov v Košickej arcidiecéze.
 • Pre zasvätených: Vernosť v zasvätení. Prvá konsekrácia zasvätených panien v Košickej arcidiecéze.
 • Pre mladých: Požehnanie základného kameňa nového pastoračného centra pre mladých v Obišovciach.
 • Pre rodiny: Promócia prvých absolventov kurzu Master v teológii manželstva a rodiny.
 • Pre manželov a snúbencov: Slávnostná bohoslužba v katedrále pre jubilujúcich manželov s individuálnym biskupským požehnaním.
 • Pre laikov všeobecne: Oceňovanie za vernosť a vytrvalú službu Cirkvi – medaila sv. Košických mučeníkov

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová