Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
09. novembra 2019

Jedenásta pútnická sobota 16. novembra 2019 v Pavlovciach nad Uhom

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 16.11.2019 v Pavlovciach nad Uhom s nasledovným programom:


15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.


16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Kamenica nad Cirochou a dp. farár Peter Sepeši. - po krížovej ceste sa prihovorí pán dekan zo Sobraniec PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov. Téma - Život v raji.


17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Bardejov (Spoločenstvo Večeradla) a dp. kaplán Tomáš Svat.


18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov, dekan Sobrance.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k Sviatosti zmierenia.
Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová