Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
02. 2019

DOBRÁ NOVINA - zapojte sa!

eRko - HKSD pozýva farnosti zapojiť sa do 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina

Koledníkom i darcom v aktuálnej téme Buďme požehnaní(m) predstavíme podporované projekty a dlhoročnú spoluprácu v oblasti Turkana v Keni. Koledníci budú mať počas Adventu množstvo podnetov k duchovnej príprave na prežitie Vianoc i na praktickú prípravu na koledovanie.

Dobrá novina je verejná zbierka registrovaná na MV SR na podporu rozvojových projektov pre chudobných a zraniteľných v krajinách subsaharskej Afriky. Účasť na nej je podmienená prihláškou a dodržiavaním pravidiel Dobrej noviny. Všetky potrebné informácie spolu s prihláškou nájdete na www.dobranovina.sk

Kontakt: Miroslava Selecká, 0908 183 410 alebo dn@erko.sk

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová