Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
18. 2019

Betlehemské svetlo prijal košický arcibiskup Bernard Bober

Betlehemské svetlo priniesli skauti v stredu 18.decembra zo Slovenského skautingu a z  Federácie skautov Európy.

Počas posledného víkendu pred Vianocami, v sobotu 21.12., budú už od skorého rána skautské posádky roznášať Svetlo vlakmi po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí a všade tam, kde nie je vlakové spojenie. Betlehemské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom obývanom mieste na Slovensku, na Lomnickom štíte, kam ho v nedeľu 22. decembra vynesú skauti spod Tatier. 

                                                                

Program arcibiskupa Bernarda Bobera následne pokračoval predvianočným stretnutím so zamestnancami arcibiskupského úradu, na ktoro sa svojím programom predstavili žiaci Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, z Bernolákovej ulice .

Po pohostení poprial príjemné sviatky  v kruhu svojich rodín: “Nastávajúce dni adventu sa rýchlo preklopia ku Vianociam a koncu roka. Práve preto je dobré povedať ďakujem, Pánu Bohu, ale aj všetkým mojim spolupracovníkom, lebo nie je vždy ľahké zvládnuť všetky udalosti, ktoré sa prihodia. Treba si všimnúť každé dobro a keď je potrebné, je na mieste aj odprosiť, keď sa niečo nepodarilo. Mojim spolupracovníkom zároveň želám veľa pokoja a zdravia, nech ich Boh požehnáva nielen pri ich práci pre dobro arcidiecézy, ale aj pri budovaní Božieho kráľovstva.”

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová