V sobotu 15.januára sa v Košarovciach konal už 10. ročník Karnevalu svätých. Sv. omšu slávil emer. arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Účastníkom sa prihovoril páter Ondrej Skočík CM.

Program pokračoval v obecnej sále, kde sa po guľášovom obede predstavilo asi 50 detí so svojimi maskami biblických postáv a svätcov. Takže sa stretli Mojžiš s Matkou Terezou, svätá Lucia s pátrom Piom, svätý Vendelín so svätou Faustínou. Deti v špeciálnom oblečení a atribútmi prerozprávali krátke životopisy svätcov.
V doprovode animátorov ZMM a svojich rodičov vytvorili krásnu atmosféru neba na zemi. Všetkých takmer 150 účastníkov z 6 farností od Košíc-Šaci, Vojčíc, Parchovian, Nižnej Sitnice, Holčíkoviec po Ohradzany odchádzalo s nezabudnuteľnými zážitkami i oceneniami.
Pre zaujímavosť zvíťazil Ján Krstiteľ spolu so svätým Floriánom. Všetci boží svätí a sväté- orodujte za nás!