S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,

že dňa 9. mája 2018

zaopatrená sviatosťami odišla do Domu Otca vo veku 70 rokov

milovaná manželka, mama s stará mama

Irena Kormošová

Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú

v piatok 11. mája 2018 o 10.00 hod.

v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove.

Parte: Parte – Irena Kormošová